ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการและปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
กลุ่มพนักงานปฏิบัติการและปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่