ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่