ประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2562

54436302 2115946135156113 1313367704530321408 n

download-pdf-buttON

 

กําหนดการส่งบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ

ลงทะเบียนส่งบทความนำเสนอ

บัดนี้ – 30 เมษายน 2562

 https://goo.gl/forms/seBDCpGZmzyHRbXr1

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2562

https://goo.gl/forms/dJFY4MSxpPZB86Gf2

ติดต่อสอบถาม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (www.sskru.ac.th)

 093-327-7303