รับบริจาคหนังสือ เพื่อมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ

45245985 2193436710982186 6998612315062927360 n