ขอเชิญชวน นักเรียน/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

science

 

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

http://lasc.itsisaket.com/lasc2018/index.php

 หมายเหตุ :

1. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 แผ่น เพื่อประกอบการรายงานตัวในวันแข่งขัน

2 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ www.sskru.ac.th และ www.sci.sskru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โทร 093 327 7215