ประกาศผลรายชื่อผู้สมัครและสถานที่สอบ รอบที่ 2

https://registable.sskru.ac.th/cv1/static.php