กำหนดการรายงานตัวและฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เนื่องในงานพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

congratulation2562

 

แบบตอบรับออนไลน์แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

1566441415270