ประกาศรับรายงานตัว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

default-thumbnail-sskru

More Articles...

  1. รับบริจาคหนังสือ เพื่อมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ
  2. ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561
  3. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6"
  4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร
  5. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานและเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  6. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2562
  7. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  8. เชิญชมและเลือกซื้ออาหารชาววังหลากหลายชนิด ในงานนิทรรศการ "ตำนานอาหารชาววัง สู่ 4 เผ่า เมืองศรีสะเกษ"
  9. กำหนดการเปิด-ปิดห้องสมุดระหว่างสอบปลายภาค