More Articles...

  1. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  2. ขอเชิญ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ การเขียนเรซูเม่อย่างไร? ให้ได้งาน พร้อมการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจบ
  3. การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
  4. ขอเชิญร่วมปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6
  5. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
  6. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รับตรง 2562
  7. ประกาศรับรายงานตัว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
  8. รับบริจาคหนังสือ เพื่อมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ
  9. ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561