แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ "ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1-20 มารายงานตัว และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลำดับสำรองให้มารายงานตัว แทน"

default-thumbnail-sskru 

More Articles...

  1. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ปีจำปีการศึกษา 2562
  2. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
  3. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562
  4. ประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ประจำปี 2562
  5. การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  6. ขอเชิญ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ การเขียนเรซูเม่อย่างไร? ให้ได้งาน พร้อมการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนจบ
  7. การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562
  8. ขอเชิญร่วมปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6
  9. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562