ขอเชิญร่วมปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

49530469 210349933247718 7483228812398821376 n

More Articles...

  1. รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
  2. รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รับตรง 2562
  3. ประกาศรับรายงานตัว ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
  4. รับบริจาคหนังสือ เพื่อมอบให้ห้องสมุดโรงเรียนบานหนองสาดโนนเจริญ
  5. ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ประจำปี 2561
  6. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 6"
  7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร
  8. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมงานและเป็นเจ้าภาพ กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  9. การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รับตรง ประจำปีการศึกษา 2562